Privātuma politika

Par

 • Šī privātuma politika ir Lietošanas noteikumu sastāvdaļa un lietojama kopā ar tiem.
 • Termini, kas definēti lietošanas noteikumu sadaļā, attiecas arī uz privātuma politiku.

Privātuma politika

 1. Laikā, kad Lietotājs izmanto Platformu, Uzņēmums apstrādā informāciju par šo Lietotāju, jo tā nepieciešama Platformas funkcionalitātes nodrošināšanai.
 2. Apstrādātā informācija ietver:

  - Informāciju, kuru Lietotājs Platformā norāda labprātīgi, tai skaitā lietotājvārdu, e-pasta adresi un paroli. Šie dati nepieciešami, lai Lietotājs varētu izmantot Platformas funkcionalitāti.

  - Tehnisko informāciju, kas saistīta ar Platformas darbību un Lietotāja pieprasījumiem (IP adrese, laiks, veiktā darbība). Šāda informācija tiek apstrādāta, lai nodrošinātu Platformas pamatfunkcionalitāti, darbību, datu analīzi un statistiku, kā arī risinātu sistēmas kļūdas.

  - Minimālo informāciju par Lietotāju trešo pušu servisā, piemēram, Facebook Login vai Google Login. Šī informācija tiek apstrādāta, lai Lietotājs varētu izmantot attiecīgā servisa funkcionalitāti, piemēram, autentificēties Platformā ar šo trešo pušu rīku.
 3. Lietotājam veicot maksājumu Platformā, par Lietotāju tiek ievākta minimālā nepieciešamā informācija, kādu tai atgriezis maksājuma nodrošinātājs, piemēram, internetbanka. Šie dati tiek ievākti, jo ir nepieciešami maksājuma rēķina sagatavošanā un ievadīšanai Uzņēmuma izmantotā grāmatvedības sistēmā.
 4. Informācija, kuru par Lietotāju Uzņēmums glabā, tiek uzglabāta Uzņēmuma uzturētā datubāzē vai cita veida glabātuvē un netiek nodota trešajām pusēm.
 5. Lietotājam ir tiesības pieprasīt dzēst datus, kādus Uzņēmums par šo Lietotāju glabā. To iespējams izdarīt, rakstot uz no tās e-pasta adreses, ar kādu Lietotājs reģistrējies Platformā.

Problēmu, neskaidrību un jautājumu gadījumā ar mums iespējams sazināties, rakstot uz

© 2024, SIA "Mana Karte"